slogan

Zubný kaz

Zubný kaz je jedno z najrozšírenejších chronických infekčných ochorení. Vzniká pôsobením viacerých faktorov:

  • baktérií v mikrobiálnom povlaku na povrchu zubov
  • jednoduchých cukrov z potravy, na vnímavom, málo odolnom povrchu zuba
  • pri nedostatočnej ústnej hygiene

Baktérie vo veľkom množstve prítomné v zubnom povlaku skvasujú cukry z potravy na kyselinu mliečnu a v ústnej dutine sa vytvára kyslé prostredie /pH klesá/. Pôsobením vzniknutých kyselín dochádza ku rozrušovaniu povrchových štruktúr skloviny zuba. Dlhodobé "kúpanie" zubov v kyselinách vyústi do ich nezvratného poškodenia.

Vzniku zubného kazu je možné zabrániť preventívnymi opatreniami. Je to súbor jednoduchých a finančne pomerne nenáročných opatrení, ktoré spočívajú v ovplyvnení jedného alebo viacerých faktorov.

Prevencia spočíva hlavne v:

  • pravidelnom a dôkladnom odstraňovaní povlakov z povrchu zubov
  • ústnou hygienou
  • úprave stravovacích návykov a obmedzovaním cukrov ( výživové poradenstvo )
  • zvyšovaní odolnosti zubnej skloviny aplikáciou fluoridových prípravkov tzv. fluoridácia