slogan

Citlivé zuby

Zvýšenou citlivosťou zubov na chemické a tepelné podnety trpí asi 40% populácie.

Príčinou je odhalená dentínová časť zuba. Dentín zuba na rozdiel od skloviny nemá takú odolnosť, nie je taký hladký, je pórovitý a lepšie sa na ňom udrží povlak. Nachádzajú sa v ňom nervové kanáliky, ktoré reagujú na podnety ako chlad, teplo, kyslé alebo sladké potraviny. Zub reaguje ostrou bolestivosťou často aj pri čistení zubov, čo môže viesť k zanedbaniu ústnej hygieny a celý problém sa potom prehlbuje.

K obnaženiu dentínu dochádza :

  • ústupom ďasien v dôsledku chronického zápalu ďasien alebo vplyvom parodontitídy
  • silným zatínaním zubov, škrípaním zubov v spánku, kedy je na kostné lôžko vyvíjaný veľký tlak a zuby sú preťažované, dochádza k obrúseniu hrbolčekov zubov
  • vplyvom chemických látok pri zlých stravovacích návykoch, hlavne pitím nápojov z veľkým obsahom kyselín, ktoré naleptávajú sklovinu ( CocaColy, džúsy, citrusové plody, sirupy a pod. )
  • pri nesprávnej ústnej hygiene
  • zlej technike čistenia zubov, používanie nesprávnych pomôcok ( tvrdá kefka, silný tlak a pod. ) 
  • vznikajú klínovité defekty v krčkovej oblasti zuba
  • v dôsledku zahryznutia na tvrdé časti potravín dochádza k odlúpnutiu časti skloviny

 

Liečba Podľa rozsahu sa dá citlivosť zubov obmedziť niekoľkými spôsobmi:

  • používaním zubných pást a ústnych vôd s vysokým obsahom fluóru
  • impregnáciou fluoridovými preparátmi v ordinácii stomatológa alebo dentálnej hygieničky v rozsahu 1 - 2 krát ročne
  • prekrytím citlivej plôšky kompozitným materiálom ( tzv. bielou plombou )